Sân vườn truyền thống Trung Hoa xem như là phần cốt lõi của ngôi nhà. Trong các ngôi nhà cổ điển, căn phòng chính có không gian mở hướng về sân vườn. Tuy nó không đem lại nhiều ánh sáng, nhưng là không gian để trầm tư suy nghĩ, mặc tưởng. Những không gian thiên nhiên này thường có liên hệ với “Scholar garden”. Scholar garden là loại sân vườn mà các nhà họa sĩ, các triết gia thường tìm đến ẩn cư.
 


Cả hai loại sân vườn hiện đại và cổ điển Trung Hoa thường bị ảnh hưởng bởi đạo Khổng (Confucian) và đạo Lão (Taoist) – Niềm tin tuyệt đối về sự cân bằng sẽ đạt được thông qua sự hòa hợp của những thứ đối ngược nhau. Bên trong sân vườn, một thế giới thu nhỏ (microcosm) của một không gian vũ trụ rộng lớn có thể được khám phá qua bốn yếu tố chính sau: Nước, đá, cây trồng và kiến trúc…freshhome-san-vuon-trung-hoa_01
freshhome-san-vuon-trung-hoa_02
freshhome-san-vuon-trung-hoa_03
freshhome-san-vuon-trung-hoa_04
freshhome-san-vuon-trung-hoa_05
freshhome-san-vuon-trung-hoa_06